Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MelaEspañol

Artikel 1– Aansluitend op via websites van MelaEspañol verkregen informatie, kunt u mailen of bellen voor meer informatie. U kunt u ook een afspraak maken voor een kosteloos intakegesprek.

Artikel 2– Als u na het overleg besluit een cursus te beginnen, dient u dit schriftelijk te melden via e-mail dan ontvangt u het inschrijfformulier, de inschrijving is het bewijs dat u akkoord gaat met algemene voorwaarden.

Artikel 3– Voor groepcurssusen is het niet mogelijk gemiste lessen in te halen.

Artikel 4– Als u zelf de cursus betaalt, maakt u het bedrag over voor de start van de cursus.

Artikel 5– Annulering van de cursus door de opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk(brief of e-mail) tot een week voor aanvang van de cursus kosteloos plaatsvinden.

Artikel 6– Zodra de cursusperiode is begonnen, is annulering van de cursus en restitutie van betaalde lesgeld niet meer mogelijk.

Artikel 7– Bij onvoldoende aanmeldingen gaat een cursus (in groepsverband)niet door. U hoort dat dan uiterlijk een week voor het begin van de cursus, heeft overgemaakt en deze niet doorgaat, dan wordt het bedrag geheel gerestitueerd binnen 30 dagen.

Artikel 8– Een vooraf betaalde cursus die wordt afgebroken of niet afgerond, wordt niet gerestitueerd. Cursussen staan op naam en kunnen derhalve niet worden overdragen.

Artikel 9– Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door MelaEspañol verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens en software rusten auteursrechten van MelaEspañol of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze aan derden getoond of verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de cursus als daarna. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van MelaEspañol. De auteurs-, copyright- en eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij MelaEspañol.

Artikel 10-Op verzoek van opdrachtgever en op voorwaarde dat de gehele cursus succesvol is afgerond kan MelaEspañol een certificaat van deelname uitreiken.

Artikel 11-MelaEspañol is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de opdrachtgever.

Artikel 12-Wanneer de docente ziek is, zal de les op een ander tijdstip worden ingehaald in nader overleg met de opdrachtgever.

Gegevensbescherming

De door MelaEspañol verwerkte (persoons)gegevens zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening door MelaEspañol en woorden allen daarvoor, en ter voldoening aan boekhoudkundige verplichtingen, gebruikt.De verwerkte gegevens worden niet gedeeld met derden anders dan bij wettelijke verplichtingen daartoe.